Hoppa till huvudinnehåll

Hälso- och sjukvård

Positiva erfarenheter från tandvården har visat att vår modell också har potential att ge liknande fördelar för den övriga hälso- och sjukvården. Målet med det första pilotprojektet i Porvoo, i samarbete med den offentliga hälso- och sjukvårdstjänsten, är att samarbeta med verksamhetsexperter inom hälso- och sjukvård och att implementera verksamhetsmodellen för användning i hälso- och sjukvården.

Resurshantering i realtid

Vårt skalbara resurshanteringssystem, Hygga Flow, kan också anpassas till de specifika behov som finns inom hälso- och sjukvården. Med hjälp av modellen kan mottagningsverksamhet göras mer kontrollerbar, även under ”rusningstid”, genom att se till att personalen alltid är uppdaterad om status för verksamheten. Patienternas upplevelse förbättras eftersom de kan få mer exakt information om väntetider och de får hjälp av ett multidisciplinärt team under ett och samma besök. Flödet på mottagningen förbättras genom smart kontroll över behandlingen. Data som samlas in om verksamheten ger ny information, som sedan kan användas för ytterligare verksamhetsförbättringar.

Hygga vill ständigt utveckla nya funktioner som gör hälso- och sjukvårdspersonalens vardag enklare. Baserat på den utmärkta erfarenheten från tandvårdssektorn ses verksamhetsmodellen som en möjlighet att producera lysande fördelar även för primärvården. Vi vill utmana den traditionella modellen och uppmanar att möta de enskilda patienternas grundläggande hälsobehov. Pilotprojektet för realtidsstyrning med Hygga Flow, i samarbete med PORVOOs hälso- och sjukvårdstjänster pågår för fullt. Syftet är att implementera och testa modellen för användning vid både akutmottagning och vanlig vårdcentralsarbete. Enligt vårt löfte: ”Vi gör vårdtjänsterna enklare och mer tillgängliga utifrån kundens förutsättningar” utvecklar vi vår modell för att stödja verksamheten på ett personorienterat sätt.

 

Aktuellt