Hoppa till huvudinnehåll

Hygga Flow

Hygga erbjuder sina kunder ett nytt sätt att tillhandahålla hälsovårdstjänster genom att på ett intelligent sätt utnyttja personal och styra utifrån produktionsinformation i realtid. Den innovativa och intelligenta modellen är uppbyggd kring Hygga Flow, vårt moderna ERP system (Enterprise Resource Planning). Hygga Flows resurshantering i realtid ger ökad kontroll över verksamheten, förbättrar medarbetarnas tillfredsställelse och förbättrar kundupplevelsen genom fokus på flödet. Modellen är lämplig för både tandvård och övrig hälso- och sjukvård.

Affärsvärdet

Vårdköer elimineras
Snabbare tillgång till vård
Ökad arbetsglädje hos medarbetarna
 Fler färdigbehandlade patienter under första besöket
✓  Förbättrad kontroll över verksamheten
Bättre tydlighet av tillgängliga resurser i realtid
Realtidsdata som ger stöd för informationsbaserat ledarskap
Förbättrad kundupplevelse genom möjlighet att få allt gjort under ett och samma besök

Vår kundbas omfattar organisationer av olika storlekar som verkar inom både privat och offentlig sektor i Finland, Sverige och Centraleuropa. Detta visar på skalbarheten i vår modell: vi kan anpassa den efter varje enhets individuella behov. Ett nära samarbete med våra kunder är viktigt för oss: systemet utvecklas kontinuerligt genom att ta hänsyn till kundupplevelser och framtidsutsikter. Hyggas tjänster erbjuder support i varje steg: grundligt stöd under hela implementeringen, kontinuerlig support, månatliga möten, avancerad utbildning och en dedikerad kundansvarig. Modellen stöder också kunskapsbaserat ledarskap: data som samlats in om en enhets verksamhet är fritt användbar. Vi kan också hjälpa till att utveckla verksamheten genom att analysera data tillsammans.

Aktuellt