Siirry sisältöön

Hygga Flow

Hygga tarjoaa asiakkailleen uudenlaisen tavan tuottaa terveydenhuollon palveluita henkilöstön voimavaroja sujuvasti hyödyntäen ja tiedolla johtaen. Innovatiivinen ja älykäs toimintamalli rakentuu kehittämämme modernin toiminnanohjausjärjestelmän, Hygga Flown, ympärille.  Reaaliaikainen resurssien ohjaus parantaa toiminnan hallittavuutta, edistää merkittävästi henkilöstön tyytyväisyyttä ja kirkastaa asiakaskokemusta nykyaikaisin keinoin. Hygga Flow on käytetty ratkaisu suunterveydenhuollossa ja on laajentamassa todistetusti toimivaa malliaan myös perusterveydenhuoltoon.

Malli todistetusti

Lyhentää hoitojonoja ja parantaa hoitoonpääsyä
Mahdollistaa potilaan kokonaishoidon kerralla kuntoon
Edistää henkilökunnan työssäjaksamista
Parantaa toiminnan hallittavuutta
Auttaa resurssien reaaliaikaisessa mitoituksessa
Tarjoaa dataa tietolla johtamisen tueksi
Kirkastaa asiakaskokemusta kiireettömän kokonaishoidon myötä

Asiakaskuntamme koostuu eri kokoisista toimijoista niin julkisella, kuin yksityiselläkin sektorilla Suomessa ja Ruotsissa. Helposti käyttöönotettava toimintamallimme on hyvin skaalautuva kokonaisuus, jota pystymme kuitenkin tarvittaessa räätälöimään jokaisen yksikön henkilökohtaisiin tarpeisiin. Tiivis yhteistyö asiakkaidemme kanssa on tärkeää: järjestelmää kehitetään eteenpäin suuntaavasti, huomioiden asiakkaiden kokemukset sekä tulevaisuuden näkymät.  Hyggan palvelukokonaisuus tarjoaa tuen joka käänteessä: kokonaisvaltainen tuki käyttöönoton joka vaiheessa, jatkuva palvelutuki, kuukausittaiset palaverit, syventävät koulutukset ja oma nimetty palvelupäällikkö. Toimintamalli tarjoaa myös tuen tiedolla johtamiseen: yksikön toiminnasta kertyvä data on vapaasti asiakkaan hyödynnettävissä sellaisenaan sekä tarjoamme myös tuen toiminnan kehitykseen dataa analysoimalla.

Toimintamalli on hyvin skaalautuva yksityisellä ja julkisella sektorilla ja asiakkaitamme ovat tällä hetkellä ovat suomalaiset ja ruotsalaiset terveydenhuollon toimijat. Asiakkaamme saavat osallistua toiminnan ja järjestelmän kehitykseen heidän haluamissaan puitteissa.

Ajankohtaista