Siirry sisältöön

Suun terveydenhuollon ratkaisut

Suun terveyspalveluiden kehittäminen on ollut alusta alkaen toimintamme perusta, sillä toimintamalli on hioutunut nykytilaansa vuosien kehitystyön myötä. Positiiviset kokemukset niin organisaation, henkilöstön kuin asiakkaiden suusta on vahvistanut mallin asemaa toimivana ratkaisuna suun terveydenhuollossa.

Henkilöstö-ja asiakastyytyväisyys

Hygga Flow suun terveydenhoitoon tarjoaa vastaanotolle koko toiminnan kattavan mallin, joka antaa tuen asiakaspolun joka vaiheeseen ajanvarauksesta hoidon päättymiseen asti. Henkilöstölle malli luo hyvän työyhteisön ilmapiirin sujuvoittamalla potilaan ja ammattilaisen hoitokokonaisuutta. Ammattilainen pystyy keskittymään ydintekemiseen, eli potilaan hyvään kokonaishoitoon ja yksilölliseen kohtaamiseen. Organisaatio saa hyödynnettyä arvokasta dataa päätöksien ja johtamisen tueksi.  Data on tuotettu helposti ymmärrettävään muotoon ja myös helposti vietävissä eri järjestelmiin. Yhdessä data-analyytikkomme kanssa johdon on mahdollista pohtia yritykselle tarpeellisia toimenpiteitä kerätyn datan avulla.

Perinteisessä suun terveyden toimintamallissa hoitojakson kokonaiskesto saattaa olla jopa 9 kuukautta. Hygga Solutionsin mallissa hoitojakson kokonaiskesto tiivistyy vain 1-3 kuukauden ajanjaksoon! Hoitamalla kaikki kerralla kuntoon suun terveyden ongelmat eivät ehdi kasvaa suuremmiksi käyntien välissä, mikä säästää myös aikaa ja rahaa.

Inspiraatio Hyggan toimintamalliin suun terveydenhuollossa lähti oman hammasklinikan toiminnan kehittämisen myötä.  Hygga- klinikka toimii mallin showroomina ja kehitysalustana uusille toiminnallisuuksille. Suun terveydenhuollossa Hyggan toimintamalli on niittänyt menestystä niin julkisen, kuin yksityisen sektorin asiakkailla.  Asiakkaitamme ovat tällä hetkellä suomalaiset ja ruotsalaiset terveydenhuollon toimijat. Asiakkaamme saavat osallistua toiminnan kehittämiseen ja järjestelmän kehitykseen heidän haluamissaan puitteissa. Yhteistyö asiakkaidemme kanssa on yksi avaintekijöistä eteenpäinvievässä kehitystyössä.

Mielestämme kaikilla on oikeus vaivattomaan ja oikeanlaiseen terveydenhoitoon. Toiminnallamme autamme asiakkaitamme tarjoamaan potilailleen oikeaa hoitoa oikea-aikaisesti. Toimintamme tarkoituksena on antaa suun terveydenhuollon ammattilaisilla mahdollisuus toteuttaa työtään omaa ammattitaitoaan parhaiten hyödyntäen ja huolehtia, että arvokasta työtä voidaan myös kehittää sen laadun takaamiseksi myös tulevaisuudessa.

 

Suun terveydenhuollon referenssejämme:

 

Ajankohtaista