Siirry sisältöön

Suun terveydenhuollon ratkaisut

Suun terveyspalveluiden kehittäminen on ollut alusta alkaen toimintamme perusta, sillä toimintamalli on hioutunut nykytilaansa vuosien kehitystyön myötä. Positiiviset kokemukset niin organisaation, henkilöstön kuin asiakkaiden suusta on vahvistanut mallin asemaa toimivana ratkaisuna suun terveydenhuollossa.

Henkilöstö- ja asiakastyytyväisyys

Hygga Flow tarjoaa suun terveydenhuollon yksikköön  koko toiminnan kattavan mallin, joka antaa tuen asiakaspolun jokaiseen vaiheeseen ajanvarauksesta hoidon päättymiseen asti. Henkilöstölle malli luo hyvän työyhteisön ilmapiirin sujuvoittamalla potilaan ja ammattilaisen hoitokokonaisuutta. Ammattilainen pystyy keskittymään ydintekemiseen, eli potilaan hyvään kokonaishoitoon ja yksilölliseen kohtaamiseen. Organisaatio saa hyödynnettyä arvokasta dataa päätöksien ja johtamisen tueksi.  Data on tuotettu helposti ymmärrettävään muotoon ja myös helposti vietävissä eri järjestelmiin. Yhdessä data-analyytikkomme kanssa johdon on mahdollista pohtia yritykselle tarpeellisia toimenpiteitä kerätyn datan avulla.

Perinteisessä suun terveyden toimintamallissa hoitojakson kokonaiskesto saattaa olla jopa 9 kuukautta. Hygga Solutionsin mallissa hoitojakson kokonaiskesto tiivistyy vain 1-3 kuukauden ajanjaksoon! Hoitamalla kaikki kerralla kuntoon suun terveyden ongelmat eivät ehdi kasvaa suuremmiksi käyntien välissä, mikä säästää myös aikaa ja rahaa.

Inspiraatio Hyggan toimintamalliin suun terveydenhuollossa lähti oman hammasklinikan toiminnan kehittämisen myötä.  Hygga-klinikka toimii mallin showroomina ja kehitysalustana uusille toiminnallisuuksille. Suun terveydenhuollossa Hyggan toimintamalli on niittänyt menestystä niin julkisen kuin yksityisen sektorin asiakkailla.  Asiakkaitamme ovat tällä hetkellä suomalaiset, ruotsalaiset ja keski-eurooppalaiset terveydenhuollon toimijat. Asiakkaamme saavat osallistua toiminnan kehittämiseen ja järjestelmän kehitykseen heidän haluamissaan puitteissa. Yhteistyö asiakkaidemme kanssa on yksi avaintekijöistä eteenpäinvievässä kehitystyössä.

Mielestämme kaikilla on oikeus vaivattomaan ja oikeanlaiseen terveydenhoitoon. Toiminnallamme autamme asiakkaitamme tarjoamaan potilailleen oikeaa hoitoa oikea-aikaisesti. Toimintamme tarkoituksena on antaa suun terveydenhuollon ammattilaisilla mahdollisuus toteuttaa työtään omaa ammattitaitoaan parhaiten hyödyntäen ja huolehtia, että arvokasta työtä voidaan myös kehittää sen laadun takaamiseksi myös tulevaisuudessa.

Kuinka Hygga Flow-malli sopii teidän toimintaympäristöönne?

Useat kunnat ovat kertoneet suunnittelevansa Hyggan kehittämän Kerralla kuntoon-toimintamallin kokeilua suun terveydenhuollossa lähitulevaisuudessa. Mallin kokeilua suunniteltaessa nousee usein esiin oleellinen kysymys mallin soveltuvuudesta omaan toimintaympäristöön. Helpottaaksemme selvitystyötä, tarjoamme mallista kiinnostuneille Kerralla kuntoon-toimintamallin soveltuvuusanalyysin, joka tarjoaa tietoa päätöksen teon tueksi.

Toimintamallimme poiketessa monella tapaa perinteisestä toiminnasta, on toimintaympäristön soveltuvuus hyvä selvittää ennen kokeilun edistämistä. Analyysimme kautta kartoitetaan organisaation toimintaympäristön soveltuvuus ja mahdolliset muutostarpeet Kerralla kuntoon-mallin toimivuuden varmistamiseksi. Selvityksessä kartoitetaan nykyiset resurssit, kuten nykyinen hoitolaverkosto, hoitoloiden hoitohuonemäärät ja näiden varustelu sekä nykyiset henkilöstöresurssit.

Toimintaympäristön soveltuvuuden lisäksi analyysi ottaa kantaa siihen, millaisia vaikutuksia Kerralla kuntoon-mallin käytöllä voidaan olettaa olevan mm. suun terveydenhuollon palveluiden saatavuuteen ja taloudellisiin vaikutuksiin, saavutettavan tuottavuushyödyn näkökulmasta. Laskelmien lähtökohtana Hygga käyttää yli 5 vuoden kokemusta benchmark-aineistoista ja laajaa dataa kymmenen eri julkisen yksikön kokemuksista Suomesta. Tukena on myös Aalto-yliopiston tutkimus ja näitä tietoja voidaan käyttää pohjana asetettaessa tavoitteita toimintamallin kokeilulle.

Haluatko kuulla lisää Hygga Flow-mallin toimivuudesta teidän toimintaympäristössänne?

Lisätietoa Hygga Flow-mallin soveltuvuudesta

Tutustu Porin kaupungin kokemuksiin Hygga Flow-mallista: 

Muihin referenssitarinoihin pääset tutustumaan tästä.

Ajankohtaista