Hoppa till huvudinnehåll

Funktionell tandvård

Hygga Flow för tandvården erbjuder en modern driftsmodell för hela kliniken, som ger stöd för varje steg i patientflödet, från bokning till slutet av behandlingen. Hygga Flow har även visat sig förbättra flödet på kliniken som främjar medarbetarnas välbefinnande och förbättrar patientupplevelsen avsevärt.

Nöjda medarbetare och kunder

För medarbetarna skapar modellen en atmosfär av gediget lagarbete genom att göra vården mer flexibel för både patienter och medarbetare. De senare kan bättre fokusera på kärnan i sitt arbete, det vill säga bra övergripande behandling och att möta varje patient som en enskild individ. Organisationen kan sedan använda insamlad värdefull information för att stödja beslutsfattande och verksamhetsutveckling. Data presenteras i ett förståeligt format och kan enkelt exporteras till olika system. Tillsammans med vår dataanalytiker kan ledningen tänka på möjliga utvecklingsområden baserat på insamlade data.

Jämförelse av traditionell och modern modell

I den traditionella tandvårdsmodellen kan den totala behandlingsperioden vara upp till 9 månader. I Hygga Flow-modellen kondenseras behandlingsperiodens totala varaktighet till endast 1–3 månader! Genom att behandla allt på en gång behöver inte ev. problem växa sig större mellan besöken, vilket också sparar tid, pengar och lidande.

Utvecklingen av tandvårdstjänster har varit grunden för vår verksamhet sedan början och vår verksamhetsmodell har fått sin nuvarande form genom år av förfining. Positiva upplevelser från organisationen, personalen och kunderna har stärkt modellens position som en funktionell tandvårdslösning.”

Inspirationen för Hyggas realtidsresurshanteringsmodell startade från viljan att förbättra Hyggas egna tandvårdsklinik. Hyggakliniken fungerar som ett viktig showroom och utvecklingsplattform när man tar fram nya funktioner. Inom tandvårdsområdet har Hygga lyckats i både privat och offentlig sektor. Våra kunder är vårdpersonal i Finland, Sverige och Centraleuropa som är intresserade av att gå mot ett mer flödeseffektivt arbetssätt. Vi värdesätter våra kunders åsikter och önskemål i vår process- och systemutveckling. Ett tätt samarbete och en öppen dialog med våra kunder är en av våra nyckelfaktorer för att driva våra idéer och utveckling framåt.

Vi tror på att alla har rätt till vårdtjänster med hög kvalitet och tillgänglighet. Hos Hygga vill vi hjälpa våra kunder att ge patienter rätt vård i rätt tid. Det är viktigt att ge hälso- och sjukvårdspersonal de bästa verktygen för att utöva sin expertis på bästa sätt. Vårt mål är att hjälpa till att upprätthålla god kvalitet på arbetet även i framtiden.

Läs mer om referenserna här.

Aktuellt