Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter

Framgångsrecept från Finland kapar svenska vårdköer

Dagens Nyheter den 28 juni 2023.

Träffa oss på IDS-mässan den 14-18 mars!

Hygga kommer att ställa ut på IDS:  International Dental Show  i Köln […]

Intresserad av att kapa köerna och minska stressen på kliniken?

Träffa oss på Riksstämman / Swedental!

Region Örebro läns Miljöpris 2022

Stort grattis till Folktandvården i Lindesberg och projektet […]

Slutredovisning Projekt Folktandvården Direkt i Lindesberg

Kötiden för vuxna revisionspatienter har minskat från 2 år till ca 3 månader

Användarupplevelser av Hygga Flow från Borgå vårdcentral

Verksamhetsmodellen Hygga Flow används på Borgå stads vårdcentral […]

Tack för i år, välkommen 2022!

Erfarenheter av Hygga

Lyssna på erfarenheterna av att använda Hygga Flow inom Folktandvården Lindesberg i Sverige.

Träffa oss på Swedental i Stockholm 17-19 november 2021!

Hygga är på plats på Swedental i Stockholm17-19 november 2021!

Hygga kapar vårdkö hos Folktandvården Örebro

Mer vård för patienterna vid varje besök och smidigare sjukvårdstjänster.

Erfarenheter av Hygga

Träffa vår kund från tandvården i Björneborg och lyssna när delar med sig av sina erfarenheter utifrån att arbeta med stöd av Hygga Flow!

Hygga är en del av Asterprojektet

Hygga är en del av Asterprojektet som leds […]

Hygga Flow hos Folktandvården Örebro

Hygga Flow hos Folktandvården Lindesberg Örebro är ett […]

Nya marknader för Hygga Flow i Nederländerna

Hygga Flow-modellen har introducerats på två privata kliniker […]

Hygga i samarbete med Dental Mammoth

Dental Mammoth LTD och Hygga LTD har samarbetat […]

Hygga Flow gynnas under och efter COVID-19-epidemin

Hygga möjliggör en säker och smidig tandvård även […]