Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter

Hygga Flow nu hos Folktandvården i Region Västernorrland!

Folktandvården i Region Västernorrland kliver nu på tåget att ställa om från resursoptimering till att arbeta med optimerade patientflöden. Omställningen görs för att bättre möta de utmaningar som finns med att hinna med alla patienter med de resurser som finns till hands. Målet är främst att minska köerna, öka tillgängligheten och förbättra arbetsmiljön.  

Modellen där man lägger fokus på att arbeta med att optimera patientflöden kallas Folktandvården Flex hos Folktandvården i Region Västernorrland. I modellen tar man stöd av Hygga Flow som gör det möjligt med flexibla behandlingstider och man kan i väldigt hög utsträckning erbjuda patienter att bli färdigbehandlade redan under första besöket. 

Frida Backman, Cecilia Berglind och Matilda Pettersson är alla dirigenter i FTV Flex på Folktandvården Centrum.

Folktandvården Flex startar på kliniken Centrum i Sundsvall den 29 januari och till att börja med arbetar man enligt modellen 3 dagar i veckan. Alla är involverade och en nervös förväntan råder nu på kliniken!  

Britt-Marie Nilsson, enhetschef på Folktandvården Centrum, är projektledare för Folktandvården Flex.

Vi på Hygga är glada över att ännu fler får möjlighet till en minskad stress på jobbet och ännu bättre tillgänglighet och vård för patienterna. Vi ser fram emot ett nära samarbete där vi tillsammans gör Folktandvården Flex och Hygga Flow till en succé inom Folktandvården i Region Västernorrland!