Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter

Användarupplevelser av Hygga Flow från Borgå vårdcentral

Verksamhetsmodellen Hygga Flow används på Borgå stads vårdcentral sedan början av 2020. Målet för samarbetet var att Borgå vårdcentral ville effektivisera vårdcentralens verksamhet med befintliga resurser, förbättra personalens arbetsmiljö och optimera samarbetet.

Driftsmodellen, Hygga Flow, ger flexibilitet att arbeta även under exceptionella omständigheter. Modellen används både inom akutvården och på husläkarsidan med totalt 40 behandlingsrum.

Fördelar som uppnåtts inom akutvården under första året

Utöver vanliga vårdcentralsbesök så finns även en akutmottagning där tydliga fördelar har uppnåtts redan under första året. Väntetiden för läkare har minskat med mer än 50 % för akutvården jämfört med väntetiden innan Hygga Flow infördes. De patienter som inte behövt akut vård, har fått en ny tid till rätt instans inom i snitt 5 dagar.

Fördelar som uppnåtts inom husläkarsidan

Även på husläkarsidan (bokade besök) har betydande fördelar uppnåtts med Hygga Flow-modellen. Genom införande av flexibla behandlingstider är det möjligt att ta hand om patienten utifrån patientens vårdbehov. Vid analys av produktionsdata visas det att en betydande andel av läkarbesöken tar mindre tid än den vanliga, förutbestämda tiden på 30-minuter. Tack vare flexibla behandlingstider blir mer gjort under ett och samma besök. 80% av patienterna färdigbehandlades under ett besök och har inget behov av återbesök.

Genom att använda flexibla behandlingstider och flödesoptimerade patientflöden för att effektivisera tiden för personalen och minimera icke produktiv tid så resulterar det i tydliga fördelar. 24% mer vård har utförts med samma resurser, jämfört med innan Hygga Flow infördes. En annan fördel med modellen är de mycket korta väntetiderna för bokade patientbesök. På Borgå vårdcentral är den genomsnittliga väntetiden cirka 2 minuter.

Förbättringar kan också ses i kommunikationen med patienterna. Förutom att patienterna kallas till behandlingen i rätt tid genom sms-utskick, så hänvisas de även smidigt till rätt plats med hjälp av information vid automaten för ankomstregistrering och via informationsskärmarna, som är en del av Hygga Flow.

Även personalen upplever fördelar med att arbeta med Hyggas modell. 71 % av läkarna upplever att stress och schemapress har minskat, enligt svar i medarbetarundersökning.

Vår resa tillsammans har precis börjat!

Ett varmt tack till Borgå för vårt samarbete hittills och den värdefulla feedback vi har fått. Vi ser fram emot att fortsätta vidareutveckla vårt samarbete och förbättra funktionaliteten i Hyggas modell, både för tandvård och även för övrig sjukvård.

Vill du höra mer?
Om du eller din kollega vill veta mer om Hygga Flow, vänligen kontakta oss .

Lyssna på erfarenheterna av att använda Hygga Flow på Borgå vårdcentral. I videon nedan hör du Susanna Varilo, Överläkare, och Jaana Pietiläinen, Sjuksköterska, dela med sig av sina erfarenheter.

Källa: Borgå stads vårdcentral (Näsi)