Hoppa till huvudinnehåll

Hyggakliniken

Hygga är en finsk tandklinik som grundades 2010 i Kamppi, Helsingfors. Kamppienheten är en av Finlands största tandkliniker med 21 behandlingsrum.

Cirka 100 medarbetare arbetar på Hyggakliniken. Tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor och personal för mottagning och utrustning bildar ett tvärvetenskapligt team som syftar till att ge våra kunder den finaste tandvården i Finland. Kliniken fungerar även som en referens för Hyggas innovativa resurshanteringssystem, Hygga Flow. Det täta samarbetet mellan Hyggas IT & serviceteam och klinikens medarbetare, ger de bästa förutsättningarna att utveckla systemet och kontinuerligt förbättra personalens och patienternas upplevelse.

Hygga vill utmana den traditionella uppfattningen hur arbetet läggs upp på klinikerna. Målet är att personalens positiva inställning och hög klinisk kvalitet återspeglas i varje kundupplevelse. Personalen är engagerad och ivrig efter att få direkt feedback om hur de har lyckats. Därför är det möjligt att aktivt utveckla verksamheten utifrån den feedback och information som samlas in.

Personalens idéer och förslag har stor inverkan på utvecklingen av verksamheten. Hygga investerar i yrkesmässigt välbefinnande och främjar en unik lagkänsla. Den goda kundvården säkerställs genom att ta väl hand om alla anställda.

Förutom klinisk verksamhet och administration har Hygga ett eget IT -team som utvecklar sina digitala system och tjänster. Teamet betjänar också våra licenskunder, det vill säga offentliga och privata kunder, som har antagit vårt ERP -system och vår flödesmodell.

Aktuellt