Hoppa till huvudinnehåll

Partnerskap

Den mest använda vårdresurshanteringslösningen i Norden är Hyggas hantverk. Vårt moderna system för resurshantering i realtid har betjänat över en miljon kunder i både Finland och Sverige. Vår servicemodell visar sig öka personal och kundnöjdhet genom att göra verksamheten mer effektiv och flytande. Med Hygga Flow kan du nå din kliniks fulla potential: redan över 500 000 framgångsrika behandlingsbesök med Hygga Flow ger ett bra bevis på konceptet.

Affärsvärdet

Bevisad effektivitet

Aalto-universitetets forskning (Nenonen, T. 2015) visar att med Hyggas operativa modell kan enheten producera +90% fler åtgärder och behandla +68% fler patienter årligen jämfört med den traditionella modellen i förhållande till mängden klinisk personal.

Källa: Aalto -universitetets forskning Nenonen, T. (2015)

Partnerskap

Vi erbjuder våra partnerföretag ett utmärkt tillfälle att bygga upp en mjukvaruförsäljnings- och konsultverksamhet. Vi stöder framgången med vårt flexibla partnerskapsprogram, som inkluderar kontinuerlig marknadsföring, försäljning och teknisk support. Om ditt företag har förkunskaper eller önskan att expandera inom vården, erbjuder Hygga Flow ett utmärkt verktyg för nästa steg. Hyggas mjukvaruprodukter är skalbara och skräddarsydda för olika kundorganisationers behov. Tack vare de öppna gränssnitten kan produkterna integreras i olika patientinformationssystem. Som Hyggas partner har du möjlighet att sälja, marknadsföra och tillhandahålla mjukvarusupport och tjänster inom ditt marknadsområde. Proffsen på vår egen Hygga-klinik står alltid till ditt förfogande för att säkerställa projektets framgång!

Våra kunder uppskattar Hygga Flow -lösningen eftersom den erbjuder nycklarna till framtida utmaningar:

 Det råder global brist på vårdpersonal inom vården. Samma arbete måste göras med ett mindre antal anställda.
 Kundnöjdhet har en ökande betydelse i konkurrenskraftig miljö.
✓ För att kunna leverera sjukvård effektivt i framtiden behövs nya driftsmodeller.

Partnerskapsmodeller

Hyggas samarbetsmodeller har en mängd olika alternativ. Vilket alternativ passar bäst för ditt företag?

1. Återförsäljning av programvara är ett bra alternativ om du vill förlänga ditt erbjudande med både Hygga Flow -mjukvarulicenser och tillhörande experttjänst. Programvaran ger en utmärkt kontaktyta och kontinuerlig omsättning tillsammans med tjänsterna.
2. Ett expertpartnerskap är bra för dig om du ser att dina kunder behöver utveckla sin resurshantering, och vill fungera som facilitator och expert för dessa projekt.
3. Samrådspartnerskapet är särskilt utformat för organisationer med kompetenta hälso- och sjukvårdksonsulter, särskilt om du vill utöka ditt erbjudande och fördjupa din kundrelation med mjukvarurelaterade tjänster.

Aktuellt