Hoppa till huvudinnehåll

Partners

För oss är vårdens smidiga vardag, glada personal och nöjda kunder alltid kärnan i det vi vill uppnå. Vi vet att detta är viktigast, eftersom vi utvecklar lösningar från expert till expert. Vi lovar mer tid för kliniskt arbete och möjlighet att ta hand om patienterna mer ingående.

Vårt uppdrag är att möjliggöra smidiga sjukvårdstjänster för alla. Vi utmanar den traditionella modellen, möjliggör smidigare sjukvårdstjänster och tillhandahåller bättre utdata för att stödja informationshantering. Med vår Hygga Flow -modell förkortas vårdköerna och ger snabbare tillgång till vård, vilket avsevärt förbättrar tillgängligheten av vårdtjänster.

Med hjälp av våra partners bygger vi förtroende, delar vår kunskap och förbättrar medvetenhet och praxis som möjliggör smidigare sjukvårdstjänster. Vi samarbetar med partners både i Finland och internationellt.

Våra partners delar våra värderingar om mod, samarbete och livsglädje, utifrån vilka vi agerar och vågar göra saker annorlunda. Vi fortsätter att sträva efter att utmana de gamla modellerna och arbetssätten, med sikte på ett bättre resultat och kundupplevelse.

Våra partners:

Aktuellt