Siirry sisältöön

Ajankohtaista

Kokemuksia Hygga Flow:n käytöstä Porvoon perusterveydenhuollossa

Yhteistyö Porvoon kaupungin kanssa perusterveydenhuollon puolella startattiin maaliskuussa 2020. Lähtökohtana yhteistyölle oli se, että Porvoon terveysasemalla haluttiin tehostaa terveysaseman toimintaa olemassa olevilla resursseilla sekä parantaa henkilöstön työssäjaksamista ja toiminnan hallittavuutta.

Hygga Flow-toimintamalli onkin tuonut joustoja työntekoon myös poikkeusoloissa. Käytössä on jo yli 40 hoitohuonetta, joiden vastaanottoa ohjataan Hyggan tietojärjestelmällä.

Saavutetut hyödyt kiirevastaanotolla pilottivuoden aikana

Normaalin ajanvarauksen lisäksi käytössä on myös kiirevastaanotto, jossa on saavutettu jo merkittäviä hyötyjä pilottivuoden aikana. KIVO:n puolella otettiin käyttöön kiireellisyysarvio, jonka myötä potilaiden hoidon tarpeen arviota voidaan tarkentaa ja nopeuttaa kiirevastaanotolla. Esimerkiksi odotusaika lääkärille on lyhentynyt yli 50 % verrattuna aikaan, jolloin kiireellisyysarviointia ei tehty ja potilaat saivat hoitoa saapumisjärjestyksessä. Hyggan myötä välitöntä hoitoa ovat saaneet he, jotka sitä ovat arvion mukaan tarvinneet. Heille, jotka eivät ole tarvinneet kiirellistä hoitoa, on pystytty tarjoamaan uusi aika keskimäärin 5 päivän päähän.

Saavutetut hyödyt ajanvarauspuolella

Myös ajanvarauspuolella on saavutettu merkittäviä hyötyjä Hygga Flow-mallin avulla ja mahdollistettu joustavat lääkärien hoitoajat potilaskohtaisesti. Hygga-mallin tuoman muutosten vuoksi asiakkaita pystytään paremmin ohjaamaan lääkärille. Merkittävä osa lääkärien hoitoajoista kestää vähemmän kuin tavanomainen, ennaltamäärätty 30 minuutin hoitoaika. Joustavien hoitoaikojen ansiosta potilaat saavat enemmän hoitoa. Porvoossa tarkastelujaksolla yli 70 % hoidoista on vaatinut enemmän kuin tavanomaiset 30 minuuttia. Perinteisellä toimintatavalla potilas olisi jäänyt hoitamatta ja saanut uuden ajan tai hoidettaessa samalla kertaa, seuraavien potilaiden hoidot olisivat myöhästyneet ja odotusajat kasvaneet.

Toinen mallin tuoma hyöty on erittäin lyhyet jonotusajat ajanvarauspuolella. Porvoon terveyskeskuksessa keskimääräinen odotusaika on noin 2 minuuttia, kun asiakas saapuu paikalle oikea-aikaisesti viestin ehdottamasta ajasta hoidon alkamiseen.

Asiakasviestinnän osalta voidaan todeta myös kehitystä. Sen lisäksi, että asiakas voidaan kutsua oikea-aikaisesti hoitoon SMS-kutsuja hyödyntäen myös asiakkaiden ohjautuminen oikeaan odotusaulaan onnistuu sujuvasti itseilmoittautumisautomaatin ja ohjausnäyttöjen kautta, joita operoidaan Hygga-mallilla.

Yhteinen matkamme on vasta alkanut – tästä on hyvä jatkaa!

Lämmin kiitos Porvoolle tähänastisesta yhteistyöstämme ja saamistamme arvokkaista palautteista, joiden pohjalta voimme viedä toivottuja kehityshankkeita eteenpäin ja parantaa Hygga-mallin toimivuutta suun terveydenhuollon lisäksi myös perusterveydenhuollon puolella.

Haluatko kuulla lisää?

Mikäli sinä tai pth-puolen kollegasi haluaisitte päästä tutustumaan lähemmin Porvoon perusterveydenhuollon arkeen, siihen on nyt mahdollisuus, sillä Porvoo on ystävällisesti luvannut esitellä toimintaa syksyllä järjestettävän vierailun yhteydessä. Lisätietoa tutustumisvierailusta saat Hyggan asiakkuuspäälliköltä Joni Pietiläiseltä. Häneen voi suoraan olla meilitse yhteydessä joni.pietilainen@hygga.com.