Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter

Hygga är en del av Asterprojektet

Hygga är en del av Asterprojektet som leds av Central Finland Hospital District. Projektet handlar om att utveckla ett nytt hälso- och sjukvårdssystem. Den nya digitala plattformen kommer att stödja tillhandahållandet av förbättrade hälso- och socialvårdstjänster, vilket ger medborgarna bättre tillgång till vård. I projektet ansvarar Hygga för leveransen av tandhälsovårdens patientinformationssystem och Hygga Flow ERP-system.
Förutom Central Finland Hospital District omfattar projektet även social- och hälsovårdstjänster i södra Savo och norra Karelen samt Vasa sjukhusdistrikt. Huvudleverantören av systemet i projektet är Cerner Ireland Limited, underleverantörer är Hygga och IBM.

Målet med Asters kund- och patientinformationssystem är att förbättra kundupplevelsen genom att förbättra kunders och patienters digitala tjänster och stärka kundernas egenvårdsmöjligheter. Dessutom är målet att effektivisera det dagliga arbetet för social- och hälsovårdspersonal och att stödja samarbete mellan olika yrkesverksamma för att bättre möta kundernas förändrade behov. Med det nya systemet kan kunder behandlas mer holistiskt på både social- och hälsovårdssidan.

”Detta är en mycket betydande klient och projekt för Hygga, där vi kommer att kunna demonstrera banbrytande utveckling av klinisk processkompetens och digitala verktyg i stor skala.”

– Atte Niittylä, Executive Vice President Hygga Oy

Aster-projektet har officiellt startat i september 2020 med en ett år lång planeringsperiod som syftar till att kartlägga funktionaliteten i det framtida systemet såväl som lokala behov. Hygga är nära involverad i projektet, både för att planera systemets driftskompatibilitet i olika sektorer tillsammans med Cerner och IBM, och för att kartlägga behoven hos munhälsoenheterna inom de områden som är involverade i projektet. Projektet är ett unikt tillfälle att utveckla Hyggas digitala lösningar för att bli ännu mer mångsidiga.

– Eeva Saarelainen, projektledare Hygga Oy