Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter

Nya marknader för Hygga Flow i Nederländerna

Hygga Flow-modellen har introducerats på två privata kliniker i Nederländerna under våren 2020. Under sommaren och hösten kommer Hygga Flow också att finnas tillgänglig på en ny holländsk klinik och en belgisk klinik. Inträde på marknaden i Centraleuropa har varit Hyggas strategiska mål från början och Hyggas distributionsavtal med Dutch Straight Dental har varit framgångsrikt.

”Det inledda samarbetet med holländska kliniker är en mycket viktig öppning för oss. Vi bygger en helt ny marknad i Europa och vi måste nu vara redo att ta stora steg i utvecklingen också i Finland ”, förklarar Jussi Heiniö, VD för Hygga.

Utveckling av verksamheten under COVID-19

Coronavirusepidemin har påverkat tandläkare påtagligt. Epidemin har tvingat många kliniker att avboka de flesta bokningar som inte är akuta och i vissa fall till och med stänga kliniker helt. Det betyder dock inte att utvecklingen av verksamheten kommer att avbrytas. Det har varit fantastiskt att se hur projekt kan tas vidare även under dessa exceptionella tider.

I Nederländerna och Belgien stängde coronaepidemin alla icke akuta behandlingar. Trots detta genomfördes piloternas genomförandeprojekt hela vägen till produktion. Initiering av projekten genomfördes på distans med elektroniska verktyg för både kommunikation och utbildning. För att stödja både våra nya och gamla kunder öppnade vi också vår egen Helpdesk i Helsingfors under våren, vars uppgift är att betjäna Hyggas partners så flexibelt och effektivt som möjligt.

Vår projektledare Eeva Saarelainen förklarar hur internationella projekt lanserades och togs fram under coronaepidemin.

”Vi har kunnat utmana våra egna metoder för att introducera projekt och lära oss nya sätt att arbeta under denna exceptionella period. Varje projekt är unikt, men vår gemensamma vilja att utveckla vårdpraxis är en drivkraft i varje projekt ”, säger Eeva Saarelainen, Hyggas projektledare.

Utvecklingen av driftsmodellen i den centraleuropeiska miljön kommer att fortsätta med pilotklinikerna även i framtiden. Tillsammans med klinikerna har man satt upp mål för den nya verksamhetsmodellen och konkreta mätetal för målen, som kommer att följas upp under projekten. Genom konkreta mätetal är det enkelt att övervaka måluppfyllnad, och tydlig feedback erhålls för fortsatt utveckling av verksamheten.

Hygga ger ett helt nytt flöde till vården!