Hoppa till huvudinnehåll

Referenser

Björneborgs tandvård

Hygga Flow, Ressurshanteringssystem i realtid, introducerades i Björneborgs centrala tandvårdscentral i oktober 2017. Införandet av det nya systemet slutfördes utan problem och gjorde tidigare procedurer enklare även för personalen. Med stöd av Hyggas serviceteam har driftsmodellen ”Kehrä” mottagits med glädje av både personal och patienter.

Kehrä är en ny verksamhetsmodell för tandvård i Björneborg, som särskilt fokuserar på att slutföra hela den grundläggande tandvården för friska vuxna patienter vid ett besök. Detta möjliggör en effektivare hantering av patientflödet och minskar antalet besök. Under den första veckan efter lanseringen av Kehrä i Björneborg blev 70 % av patienterna färdigbehandlade under ett besök. Patienterna har varit mycket nöjda med Kehrä-lösning och personalen i Björneborg har fått mycket positiv feedback.

Hyggas serviceteam hyllas av Björneborg, de ger snabb hjälp och råd och är alltid tillgängliga. Deras förändring av driftsmodell har också märkts av hos deras patienter. I de tidiga stadierna av samarbetet med Hygga var det viktigaste målet att bryta köerna i Björneborg. Under den första månaden halverades väntetiden från sex månader till tre månader. “Patienterna är verkligen nöjda! Vi har ingen faktisk kö längre. ” säger Björneborgs tandläkare Riitta Eskola om nuläget. I Björneborg är verksamhetsmodellen för närvarande verksam i tio behandlingsrum.

Mer mångsidig arbetsbeskrivning

Personalen har upplevt att Hyggas tillvägagångssätt har förändrat deras arbete till att bli mer mångsidigt och givande. ”Tandhygienister fungerar också som tandsköterskor, och byte av arbetspar ger en trevlig energi till jobbet. Koordinatorn spelar en mycket viktig roll i den nya modellen, och underlättar därmed sjuksköterskornas arbete, ”berömmer Eskola. Färdigheter utvecklas när arbetsområdena utökas. Förutom diversifieringen av arbetet har känslan av stress minskat. Medarbetarna kan fokusera på sina kärnkompetenser i fred, främja patient och noggrann vård.