Hoppa till huvudinnehåll

Referenser

Raumas tandvård och hälso- och sjukvård

Staden Rauma valde Hyggas driftsmodell som leverantör för den egna tandvårdsenheten 2016. Rauma kallade sin modell för Halssi och introducerade den den 9 januari 2017. Modellen fungerar under normal mottagningsaktivitet och syftar till att slutföra både undersökning och ev. behandling redan vid första besöket. Halssi har för närvarande 8 behandlingsrum i bruk.

Raumas projekt fick en snabb start: möten tillsammans med Hyggas serviceteam kartlade enhetens nuvarande situation och specifika behov för framtiden. Den utsedda servicechefen guidade projektet från designnivå till smidig distribution. Servicechefens roll, som är ett viktigt stöd, fortsätter sitt samarbete och spelar en viktig roll även i den framtida utvecklingen av modellen. Serviceteamet har varit mycket användbart för att implementera driftsmodellen, och Rauma har varit mycket nöjd med teamets stöd. Tack vare ett framgångsrikt samarbete har Rauma valt Hygga för att genomföra ett pilotprojekt för stadens primärvård.

En stärkt laganda uppnås genom välbefinnande på jobbet
Kunderna har gett mycket positiv feedback efter introduktionen av Hyggas driftsmodell. ”Köerna har gått upp i rök och patienterna får viktig behandling mycket snabbare än tidigare! Medarbetarna har varit mycket nöjda med reformen.” Jublar Raumas tandläkare Kati Isotupa. En positivare patientupplevelse har också påverkats av den mycket goda arbetsmiljön bland deras personal.

Hyggas verksamhetsmodell har fått särskilt beröm från personalen. I en traditionell modell förblir alltid arbetsparen desamma, utan förändringar. I Hyggas modell väljs nödvändiga medarbetare utifrån tillgänglighet och man får arbeta med olika kollegor. Det innebär att ”Lagkänslan verkligen har vuxit på arbetsplatsen! Innan sågs många av arbetskamraterna bara på möten. Idag förändras arbetspar och kollegor ser varandra mer: detta ger mycket ny entusiasm och inspiration att arbeta, säger Isotupa.

Möjligheten att reglera behandlingstiden även under behandlingen är en viktig fördel för personalen. ”Arbetsstress minskar och man behöver inte oroa sig för det dagliga schemat. Jag kan minska tiden från den planerade tiden, så den kliniska tiden kan utnyttjas bättre. Med bättre arbetsfrihet förblir kvaliteten på vården utmärkt ”, förklarar Isotupa om behandlingsprocessen.”