Hoppa till huvudinnehåll

Referenser

Folktandvården Region Örebro län

Hygga Flow hos Folktandvården Lindesberg

Örebro är ett av Sveriges 21 regioner. Lindesbergs kommun, en del av Region Örebro län, introducerade Hygga Flow på sin tandvårdsklinik hösten 2020.

Folktandvården Lindesberg driver Hygga Flow som utvärderingspilot. Pilotperioden började den 3 september 2020 och kommer att pågå till slutet av februari 2022. Vid denna tidpunkt använder de Hygga Flow på hela kliniken, 9 behandlingsrum, 3 dagar i veckan. De inkluderar alla patienter utom de som kräver en namngiven behandlare.

Det långsiktiga samarbetet mellan Hygga och Örebro län syftar till att ge mer vård för patienterna vid varje besök och smidigare sjukvårdstjänster genom att optimera patientflödet. Vårt samarbete med Örebro har fått en bra start, även om distribution och stöd har hanterats på distans på grund av coronapandemin och tillhörande restriktioner. Den dagliga verksamheten på kliniken fungerar mycket bra och de använder Hyggas modell fullt ut, de får de fördelar som modellen ger. Hygga och Folktandvården Region Örebro Län, har ett nära samarbete och undersöker kontinuerligt hur vi kan effektivisera och förbättra för verksamheten ytterligare.

Utöver de förväntade fördelarna nämner Anna Elvenäs, Lindesbergs Verksamhetschef, ytterligare en fördel som modellen medför. Det är att de inte har behövt avboka patienter i samband med sjukfrånvaro! Tack vare flexibiliteten i den nya modellen så kan man hantera de inbokade patienterna. Detta har lett en förbättrad vardag och bättre känsla i det dagliga flödet av patienter för klinikens medarbetare.

Enligt återkoppling från medarbetarna på enheten har det varit mycket trevligt att arbeta med en modell som gör det möjligt att kunna fullt ut koncentrera sig patienten utan stress. Patientnöjdheten har också förbättrats avsevärt med snabbare tillgång till undersökning och behandling samt att de kan bli klara på en och samma gång i stället för att behöva boka upp flera besök.

 

Vi vill tacka projektgruppen och medarbetarna på kliniken i Lindesbergs, för deras fantastiska arbete och samarbete. Om du vill höra mer om vår verksamhet i Sverige, kontakta gärna vår Kundansvarige för den svenska marknaden, Anders Strandh. Han kan nås enklast via e-post anders.strandh@hygga.com.

Läs mer:

Via TT 17.10.2022 Nu ska Folktandvården Eyra och Folktandvården Hertig Karl öka sin tillgänglighet genom att fler patienter blir färdiga på ett besök