Siirry sisältöön

Referenssit

Örebron suunterveydenhuolto

Hygga Flow käytössä Lindesbergin kunnassa

Örebro on yksi Ruotsin 21 julkisesta hammashoidon läänistä. Örebroon lääniin kuuluva Lindesbergin kunta otti hammashoidon yksikköönsä Hyggan kerralla kuntoon-toimintatavan käyttöön syksyllä 2020. viime syksynä. Pilottijakso jatkuu helmikuun 2022 loppuun asti. Tällä hetkellä Hygga Flow-mallilla operoidaan yhdeksässä hoitohuoneessa kolmena päivänä viikossa.

Hyggan ja Örebron läänin yhteistyön pitkän aikavälin tavoitteena on tarjota potilaalle enemmän hoitoa jokaisella käynnillä ja optimoida resursseja sujuvasti. Yhteistyömme Örebron kanssa on startannut hyvin, vaikkakin käyttöönotto ja tuki on hoidettu etänä koronapandemian vuoksi. Lindesbergin kunta on hyvä esimerkki siitä, miten käyttöönotossa voidaan onnistua myös etäyhteyksin ja tarjota tukea sujuvasti verkon yli. Kuten kaikissa projekteissa ja uusien ratkaisujen läpiviemisessä, tiivis yhteistyö ja halu viedä asioita eteenpäin ovat avaintekijöitä siinä, miten onnistunut lopputulos on. Hygga on mukana tukemassa läpi toiminnan ja tutkimme jatkuvasti yhdessä, miten voisimme vielä sujuvoittaa toimintaa entisestään ja löytää ne parhaat käytännöt, joiden avulla toiminta on entistä sujuvampaa ja tehokkaampaa.

Lindesbergin hammasyksikön toiminnanjohtajan Anna Elvenäsin mukaan yhtenä isona hyötynä mallin käytössä on ollut se, että esimerkiksi sairauslomien takia ajanvarauksia ei ole tarvinnut peruuttaa vaan potilaille voidaan aina osoittaa ammattilainen. Tämä on tuonut helpotusta arkeen ja helpottanut asiakasvirran ohjausta. Yksikön henkilökunnan kokemusten mukaan on ollut erittäin miellyttävää työskennellä mallin kanssa, joka mahdollistaa vähemmän kiireisiä aikatauluja ja stressiä päivän läpiviennissä. Asiakastyytyväisyys on myös parantunut merkittävästi, kun hoitoon pääsee nopeammin ja hoitoa voidaan tarjota enemmän yhdellä kertaa.

Haluammekin kiittää Lindesbergin kunnan henkilökuntaa mahtavasta yhteistyöstä. Tästä on hyvä jatkaa tiivistä yhteistyötä ja kasvattaa Hyggan toimintaa myös länsinaapurissa.

Kuinka Hygga Flow toimii Lindesbergin kunnan suun terveydenhuollon yksikössä?

Tutustu asiakkaamme käyttökokemuksiin Hygga Flow:n käytöstä Folktandvården Lindesbergin suun terveydenhuollossa. Alla olevalla videolla kokemuksistaan kertoo Anna Elvenäs, hammasyksikön toiminnanjohtaja ja suuhygienisti, sekä ylihammaslääkäri Helén Björmark.

Syyskuussa 2020 Folktandvården Lindesberg aloitti Folktandvården Direkt -projektin, jonka tavoitteena oli arvioida strategian vaihtamista resurssitehokkuudesta virtaustehokkaampaan toimintatapaan Hygga Flow-toimintamallin kautta. Tutustu loppuraportiin, lue lisää tavoitteista ja mahtavista tuloksista täältä.

Lindesbergin kunta on onnistunut Folktandvården Direkt -kehitysprojektin avulla muuttamaan toimintaansa kohti ympäristöä ja taloudellisia resursseja säästävään toimintatapaan. Direkt-projektille myönnettiinkin ympäristöpalkinto! Lue lisää tästä.

Hygga ja Örebro laajentavat yhteistyötään

Örebron lääni on päättänyt laajentaa yhteistyötä kanssamme ja Hygga Flow otettiin käyttöön neljällä uudella klinikalla syksyn 2022 ja vuoden 2023 aikana. Uudet suun terveydenhuollonklinikat, jotka käyttävät malliamme ovat Folktandvården Eyra, Folktandvården Hertig Karl, Folktandvården Haga sekä Folktandvården Kumla.

Via TT lehdistötiedotteeseen 17.10.2022 pääset tutustumaan täältä.