Hoppa till huvudinnehåll

Referenser

Borgå tandvård och hälso- och sjukvård

Hygga startade tandvårdssamarbete med Borgå stad i mars 2017. Hyggas ERP-system, Hygga Flow, bygger på en flerrumsmodell där personalresurser hanteras i realtid enligt patienternas behov av vård. Borgå kallar sin klinik, som är baserad på Hygga Flow-modellen, för Sujuva Suu. Borgå har verifierat Hyggas modell som effektiv och den har avsevärt förkortat köerna för tandvård och gett flexibilitet i behandlingstiden.

Eftersom Hygga Flow möjliggör mer flexibla behandlingstider för patienter, ger det också ett mer flytande samarbete mellan vårdpersonalen. Modellen gör det möjligt att inte binda upp behandlingsrum, behandlingstider och personal. Behandlingens starttid och varaktighet styrs av resurshanteringssystemet från Hygga. Patienten får ett textmeddelande med den exakta starttiden 30 minuter innan behandlingen påbörjas.

Hygga Flow i hälso- och sjukvård

År 2020 introducerades också Hygga Flow på en vårdcentral, för den allmänna hälso- och sjukvårdssektorn i Borgå. Syftet var att ge ökad flexibilitet till patientbesök, ökad tillgänglighet och ökad effektiviteten i verksamheten med befintliga resurser. Målet var även att förbättra medarbetarnas tillfredsställelse och vardag. Nu är över 40 behandlingsrum som styrs av Hyggas resurshanteringssystem igång. Förutom mottagningar för planerade besök så finns det även en mottagning som tar oplanerade/ akuta patientbesök.

Hygga Flow i praktiken

Borgås patientinformationssystem, Lifecare, och flera andra viktiga interna system är integrerade med Hygga Flow. Vid ankomst till mottagningen kommer patienten in i huvudlobbyn och registrerar sig i en självincheckningskiosk som tillhandahålls av Hygga. Registrering kan göras med en streckkod ID -kort, Kela-kort, körkort eller genom att ange personnummer, varefter enheten guidar patienten till rätt plats i väntan på läkare eller sjuksköterska.

De som anländer till en akutmottagning kommer också via självincheckningskiosken, varpå de blir hänvisade till en sjuksköterska för triagering.

Hygga tillhandahåller information i realtid för patienterna om deras aktuella kö- och väntetid samt vägvisning till behandlingsrummet.

Tveka inte att kontakta oss. Ytterligare information om vår resa med Borgå, vänligen kontakta Joni Pietiläinen (Customer Success Manager) eller Christoffer Nordström (Digital Solution). Kontaktinformation här.

Nyheter om Hyggas resa i Borgå hittar du här
Mediuutiset (på finska)