Siirry sisältöön

Hygga Flow:n tarjoamat mahdollisuudet koronavirusepidemian aikana ja jälkeen

Miten poikkeusolosuhteissa voidaan hyödyntää Hygga Flow –toimintamallia?

Joustavat hoitoajat antavat turvaa sekä henkilökunnalle että potilaille
Perinteisten kiinteiden hoitoaikojen ongelma on se, että määritelty hoitoaika vastaa vain harvoin todellista hoidon vaatimaa aikaa. Tämän takia annetut ajat usein myöhästyvät, jolloin seuraavat potilaat joutuvat odottamaan hoitoaan odotustilassa tai hoitoa joudutaan jatkamaan uudella käynnillä, mikä pidentää yksittäisen potilaan hoitojaksoa​.

*Selvityksemme mukaan 150 000 potilastapaamisesta vain 1,5 % kesti tasan 30 minuuttia, joten joustavat hoitoajat mahdollistavat paremman kokemuksen sekä henkilökunnalle että potilaille. (Lähde: Hyggan hammasklinikka, tutkimus toteutuneista hoitoajoista)

Hygga Flow-mallin avulla voidaan vähentää kontaktien määrää ja pienentää potilaan altistumisriskiä
Seuraava asiakas voidaan kutsua tekstiviestillä 30 min ennen hänen hoitonsa alkamista. Tällöin potilas voi saapua hoitolaan juuri ennen hoidon alkamista ja hän välttyy turhalta odottamiselta hoitolan tiloissa​. Toimintamalli mahdollistaa lisäksi kaikkien ammattiryhmien osallistumisen hoitoon asiakkaan tarpeen mukaan. Tarvittava hoito voidaan usein antaa yhdellä hoitokerralla, mikä vähentää tarvetta uudelle hoitokäynnille ja pienentää altistumisriskiä​.

Tekstiviestikutsun mukaan hoitoon oikea-aikaisesti ilman turhaa odottelua

Miten nopeuttaa arkeen palaamista epidemian jälkeen?

Joustavilla hoitoajoilla 30 % enemmän aikaa hoitotyöhön​
Joustavat hoitoajat mahdollistavat jonojen tehokkaan purkamisen​. Hygga Flow tarjoaa erinomaisen ratkaisun, jolla päästään tehokkaasti purkamaan jo syntyneitä jonoja ja estetään uusien jonojen syntyminen reaaliaikaisen toiminnanohjausjärjestelmän avulla​. Lisäksi joustavat hoitoajat mahdollistavat ”Kerralla kuntoon” -toimintatavan ilman kiireen tuntua, mikä hyödyttää etenkin vallitsevassa tilanteessa, jossa ihmiskontakteja on vältettävä​.

Malli tarjoaa joustavuutta ja tehokkuutta niin asiakkaille kuin ammattilaisille​
Joustavuutta saadaan sillä, että hoitohuoneita, henkilökuntaa ja hoitoaikoja ei ole sidottu​. Tämä mahdollistaa vastaamisen muutoksiin tehokkaasti. Esimerkiksi mikäli henkilökunnasta joku sairastuu,  ei varausta tarvitse perua, vaan asiakkaalle voidaan osoittaa toinen ammattilainen. Lisäksi samalla käynnillä voidaan toteuttaa useampia hoitotoimenpiteitä, jolloin tarve uudelle käynnille vähenee. Mahdollisuus hoitaa hampaat kerralla kuntoon parantaa asiakaskokemusta, mikä vaikuttaa positiivisesti myös henkilökunnan työssä jaksamiseen ja viihtyvyyteen. Ennalta määritetyn hoitoajan sijaan, hoitohenkilökunta määrittelee itse tarvittavan ajan hoidon tarpeen mukaan, poistaen aikataulupaineet ja parantaen työntekijäkokemusta.

Johdolle Hygga tarjoaa ymmärrystä ja työkaluja tiedolla johtamisen tueksi. Relevantin tiedon ja raportoinnin avulla johto saa tarkan tilannekuvan yksikön tilanteesta ja toiminnasta. Toiminnasta kerättyä tietoa voidaan hyödyntää tulevaisuuden toiminnan suunnittelussa esimerkiksi tiedon avulla lasketun jonotilanne-ennusteen kautta. Näillä eväillä saadaan kehitettyä toimintaa entisestään ja varmistamaan sujuva palvelun saatavuus jatkossakin.

Hygga Flown hyödyt tiivistetysti

Lisätiedot:
Joni Pietiläinen
Customer Success Manager
+358 50 303 7273
joni.pietilainen@hygga.com

Ajankohtaista