Siirry sisältöön

Ajankohtaista

Porvoon kaupunki hyödyntää Hygga Flow-mallia myös perusterveydenhuollossa

Hygga aloitti suun terveydenhuollon yhteistyön Porvoon kaupungin kanssa maaliskuussa 2017. Hyggan toiminnanohjausjärjestelmä, Hygga Flow, perustuu monihuonemalliin, jossa henkilökunnan resursseja voidaan reaaliaikaisesti hallita potilaiden hoitotarpeen mukaan. Porvoon hyödyntämä Hygga Flow-toimintamalliin pohjautuva Sujuva Suu-klinikka on lyhentänyt merkittävästi suun terveydenhuollon jonoja ja tarjonnut joustavuutta vastaanoton pituuksiin.

Toimintamallin avulla asiakkaille voidaan tarjota joustavammat vastaanottoajat ja ammattilaisten välinen yhteistyö helpottuu. Mallin avulla mahdollistetaan se, että hoitohuoneita, henkilökuntaa ja hoitoaikoja ei tarvitse sitoa. Hoidon alkamisajankohtaa ja vastaanotonpituutta ohjataan tietojärjestelmällä ja asiakas saa tekstiviestin tarkemmasta ajasta 30 minuuttia ennen vastaanoton alkua.

Maaliskuussa 2020 Hygga Flow otettiin käyttöön myös perusterveydenhuollon puolella. Porvoon terveyskeskuksessa haluttiin tehostaa terveyskeskuksen toimintaa olemassa olevilla resursseilla sekä parantaa henkilöstön työssäjaksamista ja toiminnan hallittavuutta. Käytössä on jo yli 40 hoitohuonetta, joiden vastaanottoa ohjataan Hyggan tietojärjestelmällä. Normaalin ajanvarauksen lisäksi käytössä on myös kiirevastaanotto.

Porvoon potilastietojärjestelmä, Lifecare, on integroitu Hygga Flow-järjestelmään muiden sisäisten järjestelmien ohella. Terveyskeskuksen lääkärin ja hoitajan vastaanotolle saavuttaessa tullaan pääaulaan ja ilmoittaudutaan Hyggan toimittamilla itseilmoittautumislaitteilla. Ilmoittautuminen voidaan tehdä viivakoodillisella henkilökortilla, kelakortilla, ajokortilla tai näppäilemällä henkilötunnuksensa, jonka jälkeen laite opastaa asiakkaan odottamaan oikeaan paikkaan.

Myös kiirevastaanotolle saapuvat tulevat itseilmoittautumislaitteen kautta, josta he saavat vuoronumeron pääaulassa sijaitsevaan palvelupisteeseen, Triage-kiireellisyyshoidon tarpeen arviointia varten.

Lähitulevaisuudessa Hygga Flow tarjoaa myös terveyskeskuksen asiakkaille lisäopastusta näyttöjen kautta mm. jonotilanteesta ja odotusajoista.

Lue lisää Hygga Flow-ratkaisusta

Lisätietoa matkastamme yhdessä Porvoon kanssa
Asiakkuudet: Atte Niittylä, atte.niittyla@hygga.com +358 50 323 8047
Digitaaliset ratkaisut: Christoffer Nordström, christoffer.nordstrom@hygga.com, +358 40 525 1231

Porvoon kaupungin uutinen
Porvoon kaupungin suunterveydenhuolto referenssi