Siirry sisältöön

Ajankohtaista

Terveydenhuoltoala pandemian kourissa

Terveydenhuollon ammattilaisia, asiakkaita ja heitä yhdistäviä palveluprosesseja on testattu rajusti vallitsevilla poikkeusoloilla jo lähes kahden vuoden ajan. Vuosi 2021 on vaatinut meiltä jokaiselta joustamista niin muutostilanteissa työssä kuin omassa arjessakin. Töitä on tehty paljon, jotta olemme voineet taata riittävät terveydenhoitopalvelut näinä poikkeusaikoina.

Se, miltä tulevaisuus näyttää, ei varmastikaan kukaan osaa tässä vaiheessa arvioida. Tärkeätä on kuitenkin miettiä jo nyt, miten varmistamme tulevaisuudessa riittävän hoidon saatavuuden. Haasteita riittää niin osaavan kliinisen henkilökunnan rekrytoinnin osalta kuin myös kiireettömien hoitojonojen purkamisessa kiristyneiden hoitotakuiden puitteissa. Toimintatapojen muutoksia on tehtävä, jotta voimme vastata terveydenhuollon alan haasteisiin ja prosesseista syntyvään hukkaan.

Ratkaisumme terveydenhuollon haasteisiin on toiminnanohjausmallimme Hygga Flow, joka mahdollistaa nopean reagoinnin toimintaympäristön muutoksiin sekä tehokkaan ratkaisun pitkittyneiden hoitojonojen purkamiseen ja kokonaisvaltaiseen terveydenhuollon asiakasvirran hallintaan. Hygga Flown avulla palvelutuotannon lisääminen onnistuu sujuvasti olemassa olevilla resursseillakin ja malli tukee loppukäyttäjän, niin potilaan kuin terveydenhuollon ammattilaisenkin sujuvaa arkea.

Hoitovelan purkaminen yhteistyövoimin

THL:n tutkimuksen mukaan suun perusterveydenhuollon hoitovelan purkaminen tulee kestämään vuodesta kolmeen vuoteen alueesta riippuen. THL:n laatiman asiantuntija-arvion mukaan suun terveydenhuollon 1,3 miljoonan potilaskäynnin hoitovelkaa on loppuvuoden 2020 ja alkuvuoden 2021 aikana purettu monin keinoin. Helsingin kaupungin johtajahammaslääkäri Sebastian Kaste toteaa Helsingin Sanomien nostamassa uutisessa, että koronan aiheuttama hoitovelka on massiviinen ja jopa 20–25 prosenttia vuosittaisista käynneistä on jäänyt suorittamatta pelkästään Helsingissä, sillä vain kiireelliset ja välttämättömät hoidot toteutuivat koronaepidemian alkaessa keväällä 2020. Jonoa on purettu nyt kaupungin oman toiminnan lisäksi ostopalvelutoiminnan ja palveluseteleiden avulla. Hygga-klinikkamme Kampissa on nyt vuoden verran toiminut Helsingin kaupungin ostopalvelujen tuottajana, ja yhteistyömme jatkuu vielä seuraavien vuosien ajan.

Yksi tehokas tapa purkaa hoitojonoja on nopeuttaa hoitoon pääsemistä ja tarjota kerralla enemmän hoitoa. Hyggan Kerralla kuntoon -toimintamalli mahdollistaa joustavat hoitoajat ja mallin avulla yhdellä pidemmällä käyntikerralla voidaan tarjota enemmän toimenpiteitä kuin kahdella lyhyemmällä kerralla, kun erillisiin käynteihin tarvittava valmisteluaika vähenee. Tätä tukee myös THL:n tekemä asiantuntija-arvio ja Aalto yliopiston tutkimus (2015), jossa verrataan perinteistä mallia Hygga Flow-malliin. Hyggan mallilla voitiin tarjota 90 % enemmän toimenpiteitä vuodessa ja 68 % enemmän potilaita vuodessa suhteessa kliinisen henkilöstön määrään.

Hoitohenkilökunnan resurssipula

Myös valtakunnallinen hoitohenkilökunnan resurssipula näkyy potilaiden vaikeutena päästä hoitoon, mikä huonontaa suun terveydenhuollon palvelujen saatavuutta. Koronapandemiasta johtuvat karanteenit ja muut poissaolot ovat vaikuttaneet henkilöstön riittävyyteen. Perinteisellä mallilla toimiessa henkilökunnan lisääntyneiden poissaolojen vuoksi aikoja on jouduttu perumaan ja siirtämään pitkälle eteenpäin. Hygga -mallin yhtenä hyvänä puolena on se, että sairauspoissaolojen vuoksi asiakkaiden aikoja ei välttämättä tarvitse edes siirtää, sillä malli mahdollistaa sen, että asiakkaalle ei ole nimettynä yhtä ammattilaista, vaan ensimmäinen vapaa ammattilainen valikoituu vastaanottamaan potilasta, satunnaisen työparin kanssa.

Hallitut muutokset kohti sujuvampaa terveydenhuoltoa

Hammaslääkäriliitto on nostanut jo kesän 2021 uutisissa tarpeen saada pikaisesti resursseja ja toimiva palvelujärjestelmä osaksi sote-uudistusta. Hygga haluaakin rohkaista tekemään tekemään hallittuja muutoksia kohti sujuvampaa terveydenhuollon arkea – voimme samalla purkaa hoitojonot yhdessä kestävällä tavalla.

Toivottakaamme uusi vuosi 2022 tervetulleeksi, vaikka edeltävien vuosien taakkaa joudutaankin vielä kantamaan. Terveydenhuollon hoitosuman ja hoitojonojen purkaminen vaatii aikaa ja resursseja, mutta yhdessä pystymme kyllä tähän. Tehokas toiminnanohjausjärjestelmä, joka mahdollistaa joustavat hoitoajat ja saumattoman potilasvirranohjauksen, tarjoaa muutoksia kohti sujuvampaa terveydenhuoltoa.

Rauhallista joulua ja mahtavampaa uutta vuotta 2022 toivottaa koko Hyggan tiimi

Tässä artikkelissa nostettuihin uutisiin ja aihealueisiin pääset tutustumaan alla olevista linkeistä:
  • Aalto Yliopiston tutkimus Nenonen T (2015). Single visit model in Finnish municipal dental care: A more efficient service model for low-complexity patients.
  • Hammaslääkäriliitto (2021) Tiedote: Koronakriisin kasvattama hoitovelka ja työpaine kuormittavat hammaslääkäreitä.
  • Helsingin Sanomat (2021) Uutinen: Korona­pandemia aiheutti hammas­hoitoon massiivisen hoitovelan – Hammas­lääkäri kertoo, mitä jokaisen vanhemman kannattaisi tehdä, jotta lapsi välttyisi rei’iltä.
  • THL asiantuntija-arvio (2021) Covid-19-epidemian vaikutukset hyvinvointiin, palvelujärjestelmään ja kansantalouteen.