Siirry sisältöön

Ajankohtaista

Hygga Flow-malli käytössä Porin kaupungin suun terveydenhuollossa ja päivystyksessä

Koronaepidemian aikana hammashoidossa tulee pyrkiä minimoimaan henkilökunnan ja potilaiden altistumisriski. Riskiä voidaan hallita henkilökunnan näkökulmasta minimoimalla ylimääräisten potilaskontaktien määrää ja potilaiden osalta järjestämällä hoitoon pääseminen niin, että odotusaika hoitolassa on mahdollisimman lyhyt. Odotusajan minimointi vähentää kontaktia odotustilassa muiden hoitoon hakeutuvien kanssa, jolloin altistumisriski pienenee.

Koronaepidemia on vaikuttanut suun terveydenhuollon toimintaan myös Porissa. Maaliskuun puolen välin jälkeen kiireettömän hammashoidon ajat jouduttiin peruuttamaan ja tulevat hoidot suunnittelemaan niin, että ne voitiin toteuttaa poikkeustilanteessa turvallisesti. Normaalista toiminnasta on jäänyt pois noin 90 % hoidoista.

”Kaikki kiireetön hoito peruttiin. Niin lasten, nuorten, aikuisten ja tietenkin yli 70-vuotiaiden ja riskiryhmäläisten. Hammaslääkärit kävivät potilaat läpi ja arvioivat, voidaanko hoito siirtää syksyyn vai onko joku hoito kesken, jota on pakko jatkaa nyt.”, kertoo Porin kaupungin johtava ylihammaslääkäri Katja Lepistö.

Suun terveydenhuollon päivystys koronaepidemian aikana

Päivystysluonteisen hammashoidon keskeinen haaste tavalliseen hoitotyöhön nähden on hoitojen keston vaikea arvioitavuus. Tämä asettaa haasteita sille, kuinka monta asiakasta voidaan päivän aikana ottaa vastaan ja mihin aikaan heidät tulisi kutsua paikalle välttäen pitkä odotusaika hoitolan tiloissa.

”Päivystyksistä ei voi koskaan tietää kauanko ne kestää, voi olla lyhyt käynti 10 tai 15 minuuttia tai tunti. Olemme käyttäneet normaalisti slottiaikoja ja hyödyntäneet tekstiviestiautomaatiota.”, luonnehtii Porin kaupungin vuoropäällikkö Jaana Ojalehto.

Hygga Flow-mallissa hoitoaika voidaan määrittää vasta asiakkaan haastattelun ja suun tutkimuksen jälkeen, hoidon aloittamisen yhteydessä. Näin voidaan varmistua siitä, että asiakkaan hoitoon on varattuna riittävästi aikaa ja hoitohenkilökunta voi tehdä työnsä laadukkaasti, ilman kelloa vastaan kamppailua. Joustavien hoitoaikojen myötä myös hoitojen alkamisajat ovat joustavat. Hoitoajan tarkennuttua seuraava asiakas kutsutaan paikalle tekstiviestillä siten, että hän että hän voi saapua hoitolaan oikea-aikaisesti juuri ennen hoidon alkamista. ”Hygga toimii päivystyksessä hyvin. Asiakkaat eivät joudu odottamaan siellä odotustilassa, jos toisen potilaan hoitoaika venyy. Asiakkaat tietävät, että jos he nyt puolen tunnin sisällä saavat viestin, heidän aikansa todella on silloin, eikä heidän tarvitse odottaa siellä kahta tuntia. Tämä on kyllä aivan loistava!”, toteaa Lepistö.

Hygga Flow-malli mahdollistaa joustavien hoitoaikojen lisäksi henkilöstöresurssien reaaliaikaisen ohjauksen. Päivystysluonteisessa toiminnassa asiakasmäärät vaihtelevat päivien mukaan ja joinain päivinä asiakkaita voi olla hoitohenkilökuntaan nähden paljonkin. Näissä tilanteissa hoitohenkilöresursseja voidaan ohjata siten, että hammaslääkäri voi hoidon valmistuttua siirtyä seuraavaan huoneeseen aloittamaan uuden potilaan hoitoa ja hoitaja jää valmistelemaan hoitohuoneen seuraavaa asiakasta varten. Näin asiakkaita pystytään palvelemaan entistä sujuvammin ja tehokkaammin. Epidemian aikana erityisesti huoneiden siivous vie enemmän aikaa ja tämä vaatii henkilökunnan resursseja. ”Perinteisen puolen päivystyksellä on aina kiire siivota huone, tässä tilanteessa hoitajalla ei ole kiirettä huoneen valmisteluun, vaan hammaslääkäri voi vastaanottaa seuraavan asiakkaan toisessa huoneessa. Näin hoitajan stressi, siitä että lääkäri ottaisi potilaan vastaan ennen huoneen valmistumista poistuu kokonaan.”, kuvaa Ojalehto.

Tällä hetkellä Porin suun terveydenhuollon päivystyksessä työskentelee vuorossa keskimäärin neljästä kuuteen hammaslääkäriä. Hoitajia työskentelee työvuoroa kohden tavallista enemmän johtuen infektiopotilaiden vastaanotosta, jossa potilaan hoitoon osallistuu kaksi hoitajaa. Infektio-oireiset potilaat otetaan vastaan erillisessä hoitohuoneessa, jossa hoidetaan vain infektiopotilaita.

Varsinaiseen hoitotyöhön osallistuvien hoitajien lisäksi vuorossa toimii täydentävä hoitaja, jonka tehtäviin kuuluu muun muassa tarvittavien instrumenttien noutaminen sekä röntgenkuvien ottaminen. Näin vältytään hammaslääkäriä avustavan hoitajan tarpeesta poistua hoitohuoneesta kesken hoidon. Samassa keskuksessa toimiva perusterveydenhuollon päivystys on myös pystynyt hyödyntämään täydentävää hoitajaa omassa päivystyksessään.

Muutokset hammashoidon palveluissa ja toimenpiteissä

Koronaepidemia on muuttanut henkilökunnan työtehtäviä sekä tehtyjä hammashoidon toimenpiteitä. Osa hammashoitajista on koulutukseltaan lähihoitajia ja he ovat siirtyneet palvelemaan perusterveydenhuollossa, kun taas suuhygienistit ovat toimineet avustavina hoitajina suun terveydenhuollossa. Hoitohenkilökunnan resurssien ohjauksella on mahdollistettu se, että henkilökuntaa on siellä, missä heitä on tarvittu kyseisellä hetkellä.

Ministeriöstä ja THL:stä on tullut ohjeet siitä, että vesiaerosoleja ei käytettäisi suun terveydenhuollossa epidemian aikana, joten poran käytöt ovat olleet minimissään ja tapauskohtaisesti on jouduttu laittamaan väliaikaisia paikkoja, jotta asiakas saa tarvitsemansa ensiavun. Tämän vuoksi väliaikaiset ratkaisut tulevat esille syksyllä ja ruuhkaa voi olla edessä.  ”Kevään aikana Porissa on hoidettu myös asiakkaita, joiden perusterveydenhoito edellyttää suun infektioiden poissulkemista. Tällaisia ovat esimerkiksi leikkaus- ja syöpähoidot sekä joidenkinkin biologisten lääkkeiden käyttö””, kertoo Lepistö.

THL:n ja hallituksen ohjeiden mukaisesti Satakunnassa avataan toimintaa normaaliin suuntaan kesäkuusta alkaen. Porin kaupungilla tämä aloitetaan kutsumalla hoitoon alle 18-vuotiaat, joiden hoitojakso jäi kesken epidemian takia. Samoin 8-luokkalaiset, joiden aika jouduttiin aiemmin perumaan, kutsutaan tarkastukseen uudelleen. Lisäksi tavoitteena on hoitaa kesälle aiemmin vahvistetut hoitoajat ilman, että niitä joudutaan siirtämään. Erillinen infektioklinikka-toiminta jatkuu eli hengitystieinfektiopotilaille on oma vastaanottoklinikkansa jatkossakin.

Koronaepidemia on vaikuttanut normaaliin suun terveydenhuoltoon ja varotoimia on jouduttu tekemään, jotta hammashoitoon on turvallista saapua. Hygga Flow-mallin avulla resurssien käyttö tehostuu ja palvelun tarjoaja pystyy tarjoamaan sujuvaa suun terveydenhuoltoa poikkeustilanne huomioiden. Haluatko kuulla lisää toimintamallistamme?

Kysy lisää:
Joni Pietiläinen
Asiakkuuspäällikkö
+358 50 303 7273
joni.pietilainen@hygga.com