Siirry sisältöön

Ajankohtaista

Toimintamallin soveltuvuusanalyysi suun terveydenhuollon toimijoille

Useat kunnat ovat kertoneet suunnittelevansa Hyggan kehittämän Kerralla kuntoon-toimintamallin kokeilua lähitulevaisuudessa suun terveydenhuollossa. Mallin kokeilua suunniteltaessa nousee usein esiin oleellinen kysymys mallin soveltuvuudesta omaan toimintaympäristöön. Helpottaaksemme selvitystyötä, tarjoamme mallista kiinnostuneille Kerralla kuntoon-toimintamallin soveltuvuusanalyysin, joka tarjoaa tietoa päätöksen teon tueksi.

Toimintamallimme poiketessa monella tapaa perinteisestä toiminnasta, on toimintaympäristön soveltuvuus hyvä selvittää ennen kokeilun edistämistä. Analyysimme kautta kartoitetaan organisaation toimintaympäristön soveltuvuus ja mahdolliset muutostarpeet Kerralla kuntoon-mallin toimivuuden varmistamiseksi. Selvityksessä kartoitetaan nykyiset resurssit, kuten nykyinen hoitolaverkosto, hoitoloiden hoitohuonemäärät ja näiden varustelu sekä nykyiset henkilöstöresurssit.

Toimintaympäristön soveltuvuuden lisäksi analyysi ottaa kantaa siihen, millaisia vaikutuksia Kerralla kuntoon-mallin käytöllä voidaan olettaa olevan mm. suun terveydenhuollon palveluiden saatavuuteen ja taloudellisiin vaikutuksiin, saavutettavan tuottavuushyödyn näkökulmasta. Laskelmien lähtökohtana Hygga käyttää yli 5 vuoden kokemusta benchmark-aineistoista ja laajaa dataa kymmenen eri julkisen yksikön kokemuksista Suomesta. Tukena on myös Aalto-yliopiston tutkimus ja näitä tietoja voidaan käyttää pohjana asetettaessa tavoitteita toimintamallin kokeilulle.

Haluatko kuulla lisää Hygga Flow-mallin toimivuudesta teidän toimintaympäristössänne?

Lisätietoa Hygga Flow-mallin soveltuvuudesta