Siirry sisältöön

Ajankohtaista

Hygga Flow:n hyödyt koronavirusepidemian aikana ja jälkeen

Koronavirusepidemia on pakottanut hammashoidon toimijat peruuttamaan valtaosan kiireettömän hammashoidon ajoista kesän 2020 alkuun saakka. Epidemian leviämisen estämisen näkökulmasta, välttämättömien toimien vaikutus hoitoloille tulee olemaan suuri ja se tarkoittaa väistämättä heikompaa hoitoon pääsyä. ​

Tässä tilanteessa onkin syytä miettiä hammashoidon järjestämistä kahdesta näkökulmasta: ​

  • Kuinka järjestää epidemian aikana tehtävät kiireelliset hoidot varmistaen henkilökunnan ja potilaiden turvallisuus ​
  • Miten palveluiden saatavuus saadaan tuotua takaisin toivotulle tasolle epidemian jälkeen ​

Miten poikkeusolosuhteissa voidaan hyödyntää Hygga Flow –toimintamallia?
Epidemian aikana päivystysluonteisessa hoidossa tulee pyrkiä minimoimaan henkilökunnan ja potilaiden altistumisriski. Riskiä voidaan hallita henkilökunnan näkökulmasta minimoimalla ylimääräisten potilaskontaktien määrää ja potilaiden osalta järjestämällä hoitoon pääseminen niin, että odotusaika hoitolassa on mahdollisimman lyhyt. Odotusajan minimointi vähentää kontaktia odotustilassa muiden hoitoon hakeutuvien kanssa, jolloin altistumisriski pienenee.

Miten nopeuttaa arkeen palaamista epidemian jälkeen?
Koronaepidemian aikana peruttujen kiireettömien hoitoaikojen takia hoitojonot tulevat venymään, ja tämä asettaa haasteita palvelun saatavuuden pitämisessä toivotulla tasolla. ​Hoitoloiden tai hoitohenkilökunnan määrän lisääminen voi olla haastavaa lyhyellä aikataululla, eikä tällaisiin toimenpiteisiin ole monellakaan toimijalla mahdollisuuksia. ​Palvelun saatavuuden kehittäminen ja toimintojen tehostaminen tuleekin nykyisten olosuhteiden takia olemaan loppuvuonna 2020 keskiössä toimintakyvyn palauttamiseksi.

Tutustu Hygga Flow:n tuottamaan arvoon ja lue lisää, miten nopeuttaa arkeen palaamista epidemian jälkeen tästä.

Useat Suomen kunnat ovat jo hyödyntäneet Hygga Flow -toimintamallia useamman vuoden ajan. Heidän kokemuksiinsa käyttöönotosta ja lyhyen aikavälin tuloksista pääset tutustumaan alla olevien uutisten kautta.

Lue lisää Porin kaupungin hammashoitoajan puolittumisesta Yle Uutiset
Lue lisää Rauman hammashoidon uudistuksista Yle Uutiset
Lue lisää Jyväskylän Suu kerralla kuntoon-toimintamallista Yle Uutiset ja Yle Uutiset

Lisää kokemuksia löydät sivuiltamme.